صعود به قله برف هل

برنامه مشترک گروه های کوهنوردی رسمی بروجرد

به مناسبت هفته دیابت

( پیشگیری از دیابت )


خداوند مهربان را سپاسگزاریم که لذت اجرای برنامه هماهنگ و منظم صعود مشترک با گروه های فعال کوهنوردی شهر بروجرد به ما هدیه فرمود.این صعود در قالب یک تیم 99 نفری بابرنامه ریزی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی بروجرد صورت پذیرفت.

گزارش کاملتر ... ارایه می شود